OEMS BV

 

Wie we zijn

OEMS B.V. is sinds 1999 met succes actief in de automatiseringsbranche en beschikt over een ruime deskundigheid in vele branches. Kenmerkend voor Oems is de gedegen en resultaatgerichte, integrale aanpak van automatiseringsoplossingen. Van vooronderzoek en advisering tot en met implementatie en ondersteuning.

 

Automatiseringsoplossingen vanuit een persoonlijke benadering


Een onderscheidend aspect voor de organisatie van Oems is de nauwe persoonlijke betrokkenheid, maar vooral de intensieve begeleiding en de flexibiliteit bij het bedenken en realiseren van efficiencyverhogende oplossingen.

 

Totaaloplossingen
Oems maakt bij geïntegreerde automatiserings oplossingen gebruik van een werkwijze die gestandaardiseerd is. Hierbij geven wij de voorkeur aan een duidelijk afgebakende projectmatige aanpak. In nauw overleg met de opdrachtgever bepalen we de doelstellingen en de te bereiken resultaten voor de korte, middellange en lange termijn.

 

Inventarisatie en advisering
Bij projecten maken onze adviseurs in het voortraject eerst een grondige inventarisatie van de informatie- en automatiserings-structuren binnen uw organisatie. Op grond van uw specifieke wensen en eisen formuleren zij een kort en bondig adviesplan. Hierin vindt u onder meer een overzicht van het door Oems te verzorgen complete pakket diensten, zoals technische ondersteuning, (gebruikers)-begeleiding en opleiding. Wij adviseren altijd geïntegreerde, flexibele oplossingen waarmee u snel kunt inspelen op toekomstige (groei)-ontwikkelingen binnen uw organisatie. Waarbij u ook verzekerd bent van continuïteit.

Dankzij de intensieve en langdurige samenwerking met opdrachtgevers heeft Oems een diepgaande expertise in een groot aantal branches opgebouwd. Oems beschikt over specialistische ervaring op het gebied van complexe administratieve automatiserings-oplossingen.

 

Persoonlijk adviseur voor soft- en hardware
Bij Oems heeft u in principe slechts één aanspreekpunt: uw persoonlijke adviseur. Deze ervaren specialist zorgt voor een integrale, objectieve advisering. En, uiteraard in nauwe samenwerking met u, voor het formuleren van structurele oplossingen. Bij projecten is uw persoonlijke adviseur verantwoordelijk voor de gehele coördinatie en uitvoering. Van implemen-tatie, begeleiding en ondersteuning tot en met de nazorg door de verschillende specialisten van Oems. Desgewenst wordt er voor u een specifiek team van specialisten samengesteld. Maatwerk en standaardsoftware . Uiteraard is geen enkele organisatie standaard. Hierdoor is er behoefte aan specifieke oplossingen op het gebied van administratieve automatisering. Oems heeft ruime ervaring in het op maat ontwikkelen van software. Verder heeft Oems een volledige serie administratieve standaardsoftwarepakketten ontwikkeld.